Conform prevederilor legislative actuale de Medicina Muncii (Codul Muncii, Legea 319/2006 si HG 355/17.05.2007 privind supravegherea starii de sanatate a angajatilor), angajatorii trebuie sa asigure atat medicina preventiva angajatilor, cat si supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor. Compania este obligata sa incheie in acest sens un contract cu o unitate medicala autorizata.

PULS este autorizat de Ministerul Sanatatii si de catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti sa incheie contracte cu agentii economici in domeniul Medicinei Muncii. Astfel, Clinica PULS poate asigura toate activitatile stipulate de reglementarile Ministerului Sanatatii si cele ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (inspectia muncii).

PULS dispune de un departament specializat in servicii medicale de Medicina Muncii, recunoscut si cu experienta in domeniu, dotat cu aparatura si logistica performanta si un corp medical profesionist si extrem de dedicat. Prin calitatea actului medical si consilierea angajatilor pe probleme medicale se atinge scopul reducerii numarului zilelor de concediu medical.

Serviciul de Medicina Muncii asigura, conform normelor in vigoare:

 • Evaluarea initiala a unitatii prin:
 • prima vizita la locul de munca
 • intocmirea referatelor cu profilul de investgatii, necesare fiecarui angajat
 • instructajul pentru angajator, responsabilul cu medicina muncii si, eventual, a medicului de intreprindere
  • la angajare (conform legii 319/2006 si HG 355/17.05.2007 privind supravegherea starii de sanatate a angajatilor)
  • la controlul medical periodic, necesar fiecarui loc de munca, in conformitate cu HG 355/17.05.2007, cu efectuarea investigatiilor obligatorii
  • la reluarea activitatii dupa concedii medicale
  • la verificarea adaptarii angajatului la noul mediu
  • in caz de expuneri exceptionale
  • la cerere pentru suspiciunea de boala profesionala
 • Controlul medical complet al intregului personal in functie de profilul si specificul locului de munca (examene clinice, examene de specialitate, investigatii paraclinice si de laborator, etc.)
 • Elaborarea statisticilor individuale ale unitatii
  • intocmirea fiselor personale de aptitudini ale fiecarui angajat