Certificat

Sistem de Management al Calitatii

SR EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

Certificat

Sistem de Management de Mediu

SR EN ISO 14001:2005 / ISO 14001:2004

Certificat

Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

SR OHSAS 18001:2008 / OHSAS 18001:2007

Certificat

Sistem de Management al Responsabilitatii Sociale

RS – 8000

Certificat

Sistem de Management al Securitatii Informationale
SR ISO / IEC 27001:2006 / ISO?IEC 27001:2005